93 873 29 91

Disseny i programació web

Treballem amb tecnologia com HTML5, CSS3, PHP, jQuery o XML per oferir les millors solucions en programació web i desenvolupament de projectes a Internet.

Els nostres serveis

Informes / Avaluació web

Si la vostra pàgina web porta ja un bon temps a la xarxa i el seu volum de tràfic i popularitat no és l’esperat, cal revisar tot allò que està frenant la seva promoció. A Space Networks disposem del servei Informes Web, mitjançant els qual realitzem un estudi acurat de tota pàgina web analitzant aspectes com la coherència gràfica i imatge corporativa, funcionalitat i utilitat, programació interna, preparació per als cercadors i molts altres punts.

Sol·licitant aquest informe, sabrem els punts forts i febles de la nostre pàgina web al mateix temps que coneixerem quines mesures cal prendre per a reforçar els diferents punts d’una forma permanent.

Què s’analitza amb aquests informes?

Els informes webs són estudis acurats d’una pàgina en concret, els quals analitzen una sèrie d’elements i funcionalitats com poden ser:

Grafisme i imatge corporativa:

 • Coherència de la imatge global
 • Logotip i imatges de la marca
 • Situació dels elements gràfics
 • Fulla d’estils i la seva aplicació
 • Etc.

Funcionalitat i usabilitat:

 • Interacció amb els menús
 • Interfícies i hypertext
 • Situació d’elements concrets
 • Mancances a nivell operatiu
 • Compatibilitat amb varis navegadors
 • Etc.

Preparació de la pàgina per als cercadors:

 • Adaptació del codi intern
 • Disponibilitat de tots els elements necessaris
 • Estudi de popularitat i indexació de la pàgina
 • Etc.

En l’informe web no tant sols s’analitzen tots els problemes i possibles mancances del lloc web, sinó que es proposen les accions més adients per a solucionar-ne els diferents conflictes.

Tarifes:

 • Pàgines presencials, petites i mitjanes botigues en línia: 30 Euros
 • Altres: sol·licitar pressupost.