93 873 29 91

Disseny i programació web

Treballem amb tecnologia com HTML5, CSS3, PHP, jQuery o XML per oferir les millors solucions en programació web i desenvolupament de projectes a Internet.

Els nostres serveis

Posicionament i optimització web

El SEO (Search Engine Optimization) i el SEM (Search Engine Marketing) són les tècniques més utilitzades per augmentar el rendiment dels llocs webs en els diferents buscadors d’Internet i atraure un tràfic selectiu segons les característiques dels nostres serveis. Són tècniques oposades que han de ser usades segons els objectius i necessitats plantejades per a cada lloc web.

L’èxit als cercadors és una suma de molts factors que no sempre es poden predir o calcular al 100%. La base imprescindible és programar una pàgina perfectament habilitada per a tal funció, amb unes característiques molt concretes i que habitualment cal estudiar des d’un principi. El volum de contingut i la renovació del mateix, l’intercanvi d’enllaços i la promoció de la pàgina són factors que indubtablement poden ajudar, però sempre sobre una base tècnicament preparada i apta per a tal funció.

Moltes pàgines són dissenyades sense tenir en compte tots els factors tècnics imprescindibles per tal d'indexar la nostre web als diferents cercadors i directoris amb èxit. Aquesta tasca inicial suposa un important volum de feina per al proveïdor si es vol realitzar correctament, de forma que molt sovint se sol sacrificar ja que externament no ofereix unes millores apreciables, però que tanmateix duplica la feina de programació.

Si la vostra pàgina web porta ja un bon temps a la xarxa i el seu volum de tràfic i popularitat no és l’esperat, cal revisar tot allò que està frenant la seva promoció.

A Space Networks disposem d’un servei anomenat Informes Web, mitjançant els qual realitzem un estudi acurat de tota pàgina web analitzant aspectes com la coherència gràfica i imatge corporativa, funcionalitat i utilitat, programació interna, preparació per als cercadors i molts altres punts. Sol•licitant aquest informe, sabrem els punts forts i febles de la nostre pàgina web al mateix temps que coneixerem quines mesures cal prendre per a reforçar els diferents punts d’una forma permanent.